Българските заложни къщи през 2012 – нова ера или апокалипсис?

заложна къща ЛюлинПрез настоящата година ще продължим да бъдем свидетели на свито банково кредитиране, което,  следвайки пътя на логиката би трябвало да увеличи интереса към бързите кредити предлагани от заложни къщи. И за някои заложни къщи това ще бъде така. Отминава и еуфория по манията бързи кредити предлагани от небанковите институции, които с безобразната си лихвената политика направиха заложните къщи много по-евтината и изгодна кредитна алтернатива.

Предвижданията ми за сектора заложни къщи през 2012 година са, че този сектор макар и засегнат ще остане относително стабилен, което се обуславя основно от факта, че бизнес модела със залог на имущество води до значително снижаване на рисковете от невръщане на отпуснатите парични заеми. Свитото отпускане на лизинги, което не показва признаци на растеж също ще продължи да оказва негативно влияние върху дейността на заложните къщи, като е съвсем вероятно при един и същи брой сключени заложни билети общата сума на отпуснати парични заеми да бъде много по-малка, поради по-ниската стойност на амортизираните вещи, които се залагат. Аз лично на този фон бих прогнозирал намаление на оборотите за преобладаващата част заложни къщи, въпреки увеличаването на обема на работа.

Динамиката на кредитирането от заложни къщи е в противовес на банковото кредитиране – когато банките ограничават финансирането, заложните къщи го увеличават и обратното. Въпреки, че в началото на кризата имаше подчертан интерес към бързите кредити без много формалности, който доведе до рязък скок в работата на заложните къщи, в последно време се забелязва тенденция на минимално стабилизиране, което ще стабилизира работата на заложните къщи на постигнатите нива, но едва ли ще станем свидетели на продължаващ ръст в кредитирането от заложни къщи. Единствен резерв от клиенти, който може още известно време да подхранва ръста са хората търсещи бързи пари, но запознали се с „прелестите” на бързите кредити от финансови институции. Нарасналия брой хора, с „лоши кредити” са следващата таргет група. Същите тези хора са отрязани от другите видове потребителски кредитиране и заложните къщи са техния единствен вариант.

Аналогът на „лошите кредити” при банките са неоткупените залози. По време на криза тези неоткупени вещи също бележи значителен ръст, поставяйки под въпрос финансовата стабилност основно на по-малките заложни къщи, разполагащи с ограничен като размер оборотен капитал. Това ще ги принуди да се преориентират на бързо ликвидни стоки за залог, като актуална електроника и бижута, което пък от своя страна ще насочи клиенти към големите заложни къщи, приемащи всичко, и оцеляването на подобни малки играчи ще стане проблематично. Съществува неписаното правило в бизнеса със заложни къщи, че този бизнес е рентабилен при обем на неоткупените залози не повече от 20%.

Ще се засили тенденцията на предлагане в заложните къщи на лукс вещи – скъпи автомобили, бижута със скъпоценни камъни, маркови часовници за хиляди левове, произведения на изкуството и др. по простата причина, че в тежки времена като днешните и заможните хора изпитват финансови проблеми, било от лично, било от бизнес естество.

За съжаление обаче, ще има и една доста неприятна тенденция, като тази, че в заложните къщи ще започнат все по често да бъдат оставяни крадени вещи, които ще бъдат изземвани и ще водят до загуби за заложните къщи. На фона на увеличаващата се битова престъпност в страната няма как заложните къщи да не се сблъскат с подобни проблеми. Тук вече е ролята на всяка заложна къща, в която бъде открита крадена вещ да потърси правата си подвеждайки под наказателна отговорност престъпника, като по този начин превантивно „отучат” останалите криминални елементи да оставят вещи обект на престъпление и да им покажат, че трябва да си търсят други места, на които да ги оставят.

This entry was posted in Заложни къщи and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply