Заложните къщи във Франция – първа част

Заложни къщи ФранцияВинаги ми е било интересно как точно работят заложните къщи в различните страни, но до момента не съм обръщал внимание на това как реално работят тези кредитни институции в Европа – мястото където за пръв път се появява първообраза на съвременната заложна къща. Интересно поне за мен е как стои въпросът със заложните къщи във Франция, защото въпреки, приликите в начина на работа с подобен род институции в България те имат и една огромна разлика – изповядват коренно различна философия и цели.

По външни белези заложните къщи и край Айфеловата кула и на центъра на София правят едно и също – отпускат парични заеми срещу залог, и ако не бъде платен кредита залога се губи. И на двете места парите се получават без формалности, бързо и дискретно. Но по-интересно е това, че във Франция една значителна част от заложните къщи са ………… общински. Във Франция има 19 общински кредитни съюза работещи реално като заложни къщи и имащи важна социална и обществена роля.

За да се разбере правилно философията на френските заложни къщи организирани от общините ще се върна малко назад в историята. В миналото манастирите в Западна Европа имали практиката на отпускане на заеми срещу залог, като характерно било, че вещите се оценявали на пълната им пазарна стойност, а дефицитът, който се получавал неминуемо при такава ситуация в бюджета на манастира се покривал от дарения.

През 1918 година Credit Municipal /общински кредитен съюз/ в Париж започва да работи като заложна къща, като още в началото в начина му на работа заляга началото, че това е институция повече за взаимопомощ, отколкото за печалба. От една страна общинските заложни къщи предоставят на най-нуждаещите се парични заеми, осъществявайки по този начин превенция на негативни обществени явления породени от бедността като престъпността, проституцията и просията, а от друга се бори с незаконното лихварство докарващо хората до ръба на съществуването. За да осъществява тези социални дейности заложната къща е 100% собственост на общината, на чиято територия развива дейност.

За да ползвате услугите на френските общински заложни къщи трябва да имате лична карта и да успеете да докажете, че сте собственик на вещта. По статистика 93% от всички заложени вещи биват откупувани от своите собственици, а макар и рядко се случва да бъдат отпускани и кредити за по няколкостотин хиляди евро, срещу вещи с висока стойност принадлежащи на хора, които трудно биха попаднали в графата социално слаби. Все пак общинските заложни къщи във Франция са за всички, макар че основният тип клиенти, към които са насочени са бедните и нуждаещите се.

КЪМ ВТОРА ЧАСТ НА СТАТИЯТА 

This entry was posted in Заложните къщи по света and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply