Заложните къщи в България – бизнес като в Каменната епоха

Понеже интересите ми в областта на заложните къщи не са от вчера ми направи впечатление, че в България този сектор, въпреки, че е един от най-старите в страните от бившия Източен блог сериозно изостава от световните тенденции. Парадоксът е дори в това, че страни с много по-млада кредитна индустрия, като Украйна и Беларус например вече са на едно ниво с нашата, а скоро съвсем сигурно и ще ни задминат.

Въобще няма да сравнявам българските заложни къщи с американските илизаложна къща канадските такива. Там набират все по-голяма популярност онлайн залозите на движими вещи, нещо, което в нашата мила родина няма как да се случи легално поради факта, че имаме Наредба за дейността на заложните къщи уреждаща финансово кредитните отношения на нивото, на което са били през Ранната каменна епоха или поне до преди появата на интернет.

Ограничението, което липсва в редица страни, забраняващо клиентът, при желание, направо да продаде вещта си също е ненужно, необосновано и нямащо никаква практическа стойност, защото съвсем лесно може да бъде заобиколено и няма как да бъде спазвано. За всички тези добрини можем да сме благодарни на законотворците уреждащи материята заложни къщи, които правят така, че кредитирането срещу залог в България изостава от това по света и принуждава една значителна част от бизнеса да губи времето си измисляйки всевъзможни вратички или да работи тотално несъобразявайки се със закона.

This entry was posted in Заложни къщи and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply