Какво е заложна къща?

Заложна къща ДовериеЗаложната къща е кредитираща институция, макар и непризната като такава от българското законодателство, предлагаща предимно малки експресни кредити срещу разнообразни движими вещи. Заложните къщи съществуват от древността като интересен факт е че в различните части на света без връзки между цивилизациите начинът на работа е бил един и същи. Моделът на работа и днес е същия както е бил преди 3000 години в Китай или пък около Христа в Римската империя – човек носи своята движима вещ в заложна къща, получава срещу нея пари, а след това в определен срок трябва да ги върне иначе вещта му бива продавана и заложната къща възстановява инвестицията си.

В днешно време заложните къщи са строго регулиран бизнес с ясни правила. Една заложна къща не може да продаде вещта преди определена дата, като в България например това са 7 работни дни, а в САЩ например 1 или 2 месеца след падежа. Българското законодателство забранява продажбите на консигнация в заложните къщи, въпреки, че много други законодателства го позволяват и това е един добър страничен доход за тях. Възможността да продадеш вещта си в заложната къща също е отрязана от българския законодател, който пишейки Наредбата за дейността на заложните къщи сляпо е цитирал чужди нормативни актове без да се съобразява с тенденциите и традициите в този бизнес.

Заложната къща е и мястото, където човек може да направи наистина добра сделка – обикновено вещите, които са изложени за продажба са на значително по-ниска стойност от пазарната и ако не ви притеснява използването на стоки втора употреба наистина можете да намерите интересни неща на атрактивни цени. Това е така, защото стоката обикновено е оценявана на стойност, която като бъде прибавена към дължимата лихва , явяваща се реално печалбата трябва да съставлява стойност гарантираща бърза печалба.

Противно на широко разпространеното мнение, че това е бизнес ръководен от мутри и измамници трябва да се знае, че в България, има строги правила по отношение криминалното минало на собствениците на заложни къщи. Същото важи и за служителите – ако един комисионер в заложна къща има черни точки в свидетелството за съдимост той не може да бъде регистриран в регистъра за сделки с ценни метали в Министерство на финансите.

Същата митология цари и по отношение на това, че заложната къща прави огромни печалби от това, че взема евтино от хора в нужда техни вещи, а след това ги препродава скъпо. Това не е точно така основно по причината, че една законно работеща заложна къща в България не може да продаде една вещ по-скъпо отколкото е сборът на главницата по заема + лихвите + таксите. Ако това стане тя дължи разликата на клиента. Също невярно е е тиражираната и от медиите информация че заложните къщи оперират с крадени вещи. Това няма как да стане по причина, че никой що годе интелигентен крадец не би оставил крадена вещ в законно работеща заложна къща като Заложни къщи Доверие, защото след това по заложния билет и записите от видеокамерите същия много бързо бива идентифициран и заловен.

This entry was posted in Заложни къщи and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply