Стартира голямата наградна игра на Заложни къщи Доверие – “Заложи и спечели”

Заложи и спечели

Заложи и спечели

От днес /05.03.2013 г./ стартира голямата наградна игра на Заложни къщи Доверие – „Заложи и спечели”. Играта ще се провежда в избрани обекти на територията на гр. София и гр. Пазарджик в периода от 05.03.2013 г. до 29.06.2013 г.  В нея могат да вземат участие всички клиенти, които притежават заложен билет за сума над 30 лв. Всяка събота ще се теглят 3 награди – шапка, часовник, сак или чадър с фирменото лого на Заложни къщи Доверие. Тегленето на големите награди ще се проведе на 29.06.2013 г., а самите награди са както следва: 1-ва награда – Лек автомобил BMW; 2-ра награда – LCD Телевизор “Hitachi” 32”; 3-та награда – Аудио система „Sony”.

Не пропускайте възможността да спечелите!

Правила и условия за участие в наградната игра на ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД – „ЗАЛОЖИ И СПЕЧЕЛИ“

 
С настоящите Официални правила (наричани за краткост „Правилата”) се обявява реда и начина за участие и условията за провеждане на наградната игра „ЗАЛОЖИ И СПЕЧЕЛИ” (наричана за краткост „Играта”).
1. Организатор на Играта
Организатор на Играта „ЗАЛОЖИ И СПЕЧЕЛИ ” е „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, ул. “Христо Ботев ” № 2, , представлявано от  Илия Кадинов, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 200678191, наричано по-долу за краткост „Организатора”. Организаторът запазва правото си да поправя или променя Правилника, като обявява това предварително и публично.
………
Останалите правила и условия на играта можете да прочетете на страницата в нашия сайт!

 

 

 

 

This entry was posted in Заложни къщи Доверие and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply