Тенденции в развитието на заложните къщи – част 2

Преди около година написах статията „Тенденции в развитието на заложните къщи”, като една голяма част от прогнозите ми се сбъднаха. Сега във втората половина на 2011-та година ще се опитам да обобщя какво се случи до момента и какво предстои де се случи в сектора заложни къщи до края на тази година и началото на следващата.

Прогнозираното от мен отпадане на много от малките заложни къщи се състоя, но големите вериги не успяха да запълнят появилия се вакуум и се появиха нови самостоятелни играчи. Вредата от тях е очевидна – работят от 3 до 6 месеца, не успяват да издържат на конкуренцията и отпадат от пазара завличайки десетки клиенти, които завинаги загубват освен вещите си и доверието в заложните къщи като институции на които може да се разчита. Иначе веригите от заложни къщи продължават да се разрастват, като пазарният им дял им става все по-голям, но за да бъдат те основни играчи на пазара ще минат поне още няколко години, като соловите участници ще бъда изправени пред  алтернативата да се впуснат в пазар, в който конкуренцията ще ги смаже или да се присъединят към някоя от големите вериги като франчайзинг партньори или под друга правна форма.

В даден момент МВР засили натискът си върху частните лихвари, което целеше ограничаването на тази дейност и аз лично го одобрявам напълно. За съжаление обаче вместо намаляване на частното лихварство и пренасочване на клиентите към легални заложни къщи се стигна до съвсем различен ефект. Усещайки репресията на държавата голяма част от лихварите станаха заложни къщи и продължиха дейността си по даване на необезпечени с движими вещи заеми. И когато въпреки тази законова еквилибристика все пак попаднат в полезрението на опазващите реда органи вестниците, които само това и чакат, гръмват със заглавия от рода на „Заложна къща държи в робство десетки”, „Собственик на заложна къща обвинен в лихварство” и т.н. С тази негативна тенденция ще се сблъскваме в следващите години, докато държавата не намери способ за ограничаване на това явление.

Като стана дума за медиите, поне на мен приятно впечатление ми прави, че все по-малко пишат фантасмагории и жълтата журналистика по темата заложни къщи е сведена до минимум. До някъде това се дължи на факта, че много от сериозните и законопослушни заложни къщи излязоха на светло, в пъти нарасна броят на интернет сайтовете им, които открито рекламират дейността  и полагат усилия да покажат какво е заложната къща и как може да помогне във финансово труден момент. Потвърждава се правилото, че за да се спрат манипулациите, следва да им се противопостави възможно най-много информация. При наличието на толкова информация излизаща от заложните къщи, вече е доста по трудно за журналистите да се упражняват по темата, защото подобни публикации само биха подронили доверието в медията за която пишат.

Въпреки някои положителни тенденции са налице и отрицателни  – запазва се големия брой на златарски ателиета и оказиони, които фактически работят като заложни къщи, но поради несъвършенствата на законодателната рамка не попадат под разпоредбите на Наредбата за дейността на заложните къщи. Има и индикации за преминаване на досега функциониращи заложни къщи към оказионите, за да си спестят зачестилите проверки от контролните органи и не на последно място дължимите за дейността данъци. Дори с последните промени в  Наредбата нищо не се направи в тази насока, което реално постави в неравностойно конкурентно положение заложните къщи, които искат да работят законно.

Върху заложните къщи в последно време негативно влияние оказва и високата цена на златото. Това се дължи на фактът, че повечето хора предвид високата цена за залог на златото решават, че не се нуждаят реално от него, а им трябват пари и директно го оставят в заложните къщи да „изгори”. Противно на широко разпространеното мнение една заложна къща няма ни най-малък интерес една оставана за залог вещ да изгори, защото самата същност на заложните къщи е да печелят от лихви, а в случая със златото такива просто не се плащат. Много е трудно да се прогнозира как ще се движат цените на благородния метал, но ако покачването му продължи това ще засили интереса на хората към директна продажба на златните им бижута, което ще се отрази негативно върху заложните къщи.

По данни от статистиката лизингите продължават да намаляват, което води до залог на по-стари и не толкова актуални техники, както и до покупките на по-евтина техника, което пък от своя страна означава по-малка средна цена на залога, а от там и на по-ниски доходи от лихви и такси за заложните къщи. Широко разпространеното клише, че заложните къщи работят добре в криза, трябва да се перефразира – заложните къщи работят относително добре в криза, но много по-добре работят когато икономиката расте.

Нееднозначно се отразява върху заложните къщи и свитото кредитиране от страна на банките.  От една страна нуждата от свежи пари дали за бизнес, дали за текущи разходи, дали за лечение, храна и т.н. съществува, но пък банките не могат да я осигурят дали поради затегнати правила, дали поради липса на интерес да се отпускат дребни и краткосрочни заеми. От една страна нуждаещите се хора се насочват към заложните къщи, което означава нови клиенти, но от друга страна тези клиенти реално са неплатежоспособни и не могат да откупят обратно залога си. При много от заложните къщи, за да се избегне затрупване със стока се практикува ограничаване на асортимента на приеманите в залог вещи – приемат се главно бижута, мобилни телефони и лаптопи. Тази вътрешна политика на някои заложни къщи води до това, че голяма част от клиентите, които не разполагат с тези вещи биват отрязани от този вид кредитиране.

Сложната икономическа обстановка, безработицата и нарасналата битова престъпност водят до увеличен риск в заложна къща да бъде оставена движима вещ, която да е обект на престъпление и съответно с изземването и от разследващите органи заложната къща да понесе трудно възстановима щета. Тази тенденция се засилва и няма изглади дори и през следващата година да намалее.

В общи линии това са настоящите тенденции в кредитирането срещу залог, ако настъпи някаква значителна промяна в сектора заложни къщи ще се опитам своевременно да ги отразя.

This entry was posted in Заложни къщи and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply