Бързите кредити – имат ли алтернатива?

Бързи кредитиПрез последната година и половина на пазара на кредитиране в България се наблюдава огромен ръст на т.нар. „бързи кредити” отпускани от небанкови кредитни институции. Много хора бяха повлияни от огромния като обем реклама и от възможността да получат лесни пари в разгара на кризата. Сега също толкова много искрено съжаляват за избора си, защото както ще видим по-долу са имали далеч по-изгодна и безпроблемна алтернатива за получаване на бърз кредит. В следващите редове ще разгледаме офертите, които предлагат фирмите за бързи кредити и каква алтернатива предлага една от водещите в България компании за кредитиране срещу залог – Национална верига заложни къщи Доверие.

Да вземем за пример един средностатистически бърз кредит от 200 лева. Една от големите компании за бързи кредити Easy Credit го предлага за срок от един месец срещу 50 лева оскъпяване, тоест 30 дни след сключването на договора клиентът трябва да плати 250 лв. За същия период и за същата сума в Заложни къщи Доверие клиентът би платил само 24 лева, тоест повече от 50 % по малко.

В друга компания за бързи кредити Easy Finance за същия срок и размер на кредит ще се наложи клиента да заплати 64 лв, лихви и такси. Тук оскъпяването е още по-голямо.

В Credissimo кредитния продукт „До заплата” има 66 лева оскъпяване върху кредит от 200 лв за един месец.

Горепосочените цифри лесно могат да се проверят на сайтовете на посочените институции. Сходно е положението и в другите небанкови кредитори, които по данни на БНБ са около 150, но малко от тях имат сайтове, на които клиентът да провери лихвените ставки, на които работят.

Както се вижда бързите кредити от финансови институции са около 50-65 % по-скъпи от бързите кредити срещу залог предлагани от големите заложни къщи. Бързия кредит от заложна къща също така е най-експресната форма на потребителски кредитиране защото парите буквално биват отпускани в рамките на 5 минути. Освен това с паричните заеми срещу залог клиентът си спестява всички негативни последици от това да изпадне в неплатежоспособност – допълнителни такси, съдебни дала, срещи с фирми за събиране на дългове, запори, описи и т.н. процесуални действия от частни съдебни изпълнители.

От гореизложеното се вижда, че бързият кредит от заложна къща е осезаемо по-изгоден, както и значително по – бърз и безпроблемен. В момента именно този вид потребителско кредитиране е най-подходящото за получаването на пари за спешни нужди и клиентите нуждаещи се от бързи пари си заслужава да го обмислят като вариант, и да си спестят пари и евентуални проблеми.

This entry was posted in Заложни къщи and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply