Заложните къщи – бърз кредит за 3 минути!

Достатъчно често в живота ни се случва така, че се налага да се вземат пари на заем. А ако нямаш добри и платежоспособни приятели, или пък просто се срамуваш да поискаш от тях заем? А ако сумата, от която се нуждаеш е до неколкостотин лева и банките не проявят желание да се занимават с такива дребни в техните очи кредити? Тогава единствения възможен вариант е да се използват услугите на заложните къщи.

заложна къщаЗа първи път за възможността да се остави ценна вещ срещу определена сума пари е спомената още в Библията, а дори и хиляда години преди нея в китайските хроники се споменава за кредитирането срещу залог. Въпреки това обаче за начало на историята на съвременните заложни къщи се приема ХV век, а рожденото място – италианската провинция Ломбардия. От тогава не са се променили и принципите на работа на една заложна къща, въпреки че отделни моменти са претърпели значително усъвършенстване.

В нашата страна въпреки, че заложни къщи в нея съществуват от по-малко от две десетилетия може да се каже, че исторически се е наложило мнението, че от услугите им се възползват най-отчаяните и бедни членове на обществото ни. А в действителност в българските заложни къщи, особено големите вериги като „Доверие”, са доста изгодни финансово-кредитни институции. Основно защото в тях можете да получите възможно най -бързия кредит, буквално в рамките на 3 минути, срещу залог на своите движими вещи. При това парите ще бъдат отпуснати за кратък срок според конкретната нужда, без такси предсрочно погасяване и кандидатстване.

Процедурата по получаване на бърз кредит от заложна къща е максимално опростена – клиентът трябва да има само документ за самоличност и вещ, която желае да остави за залог. Също така трябва да определи срока, за който ще използва кредита и след който да реши дали да откупи вещта си или да остави заложната къща да я продаде.

Какво и как приемат като обезпечение заложните къщи?

Като правило в една заложна къща се приемат всякакви изделия от благородни метали – злато, сребро, платина, скъпоценни камъни, битова техника – черна и Заложна къща Довериебяла, инструменти, автомобили, произведения на изкуството и много други вещи. Повечето български заложни къщи предпочитат да работят с бижута и мобилни телефони, по простата причина, че така си осигуряват по-бързо възвръщане на инвестицията. Големите вериги заложни къщи могат да си позволят да приемат много по-разнообразен асортимент от стоки, защото при тях първо лихвените проценти са по-добри, притежават по-големи търговски площи на които да излагат излезлите за продажба стоки и не са притиснати от недостиг на финансови средства, които да налагат бързо освобождаване от „изгорелите” вещи. Това важи с особена сила за едрогабаритната битова техника и автомобилите.

Обикновено оценката на техника и автомобили се извършва на 40-70% от пазарната стойност. Изделията от платина и скъпоценните камъни също се приемат, но в много малко заложни къщи, предвид повишените изисквания към служителите, които да ги оценят. Диамантите винаги се оценяват отделно от бижуто, като ако имате такива бижута е добре да се въздържате от оставянето им в малките заложни къщи, които няма да дадат реална цена за подобно украшение, а и обикновено ще оценят само стойността на благородния метал. Битовата техника обикновено може да бъде оценена по-високо ако има опаковка, упътване или е още в гаранция.

Вече бе споменато, че най-голямото преимущество на заложните къщи пред банките се явява това, че заемите се получават за кратки срокове – от 1 до 30 дни. А при желание на клиента срокът може да бъде удължен, като се заплати начислената за предходния период лихва, като това може да се прави колкото пъти пожелае клиентът, ако естествено спазва заложените срокове и падежи.

Ако пък поради някаква причина клиентът не откупи своята вещ или не продължи срока на договора, може да договори по телефон или на място по-голяма от предвидената отсрочка, за да може заложната къща да го изчака, като за това обаче дължи определена лихва за използването на кредита през тези няколко дни. Вещите, които не бъдат откупени и не се договорят отсрочки отиват за продажба, като ако има желание клиентът може все пак да си откупи вещта на обявената продажна цена, или пък както практикуват някои заложни къщи да бъде направена определена отстъпка. Следва да се има предвид обаче, че нито една заложна къща няма интерес вещите да бъдат оставяне при нея, защото няма гаранция, че същите ще могат да се продадат бързо и изгодно.

This entry was posted in Заложни къщи and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply