Заложните къщи в Мексико

Заложните къщи, макар и не във вида им познат в България, са познати в Мексико от повече от 200 години. Както и много други начинания в тази силно религиозна и отдадена на католицизма страна и кредитирането срещу залог не е минало без да се докосне по един или друг начин до църквата. Първите заложни къщи в Новия свят се появяват след  1775 година когато краля на Испания упълномощава един от големите земевладелци и собственици на мини за сребро в Мексико да развие т.нар. Monte de Piedad, като решение на финансовите проблеми на местните жители. Интересно е, че самото име Monte de Piedad в превод означава планина на милосърдието. Интересен факт е, че тези кредитни институции не са загубили актуалността си и както в началото на съществуването си те продължават да имат своето значение за културата и икономиката на Мексико.

 заложна къща

Интересна е и структурата на заложните къщи в Мексико. Една част от тях продължават да бъдат институциите, специализирани в подпомагане на бедните, чрез средства от публичния сектор, но от няколко години се наблюдава и развитието на нишата на съвременните заложни къщи, такива каквито ги познаваме и у нас. За съжаление тези съвременни заложни къщи страдат от същите болести на растежа, през които е минало и кредитирането срещу залог в България – некоректност, прибиране на кредити с насилие и т.н. неща от нашето близко минало. Развитието на частните заложни къщи е обусловено на първо място от политиката на Monte de Piedad, а именно малки по-размер заеми, които ги прави не особено атрактивни за хората желаещи да получат по-сериозен като размер паричен заем.

Заложните къщи в Мексико продължават да увеличават броя си като за близо 10 години броят им е нараснал почти десетократно към края на 2011 година броят им е бил около 5000 без да се отчитат нелегално функциониращите като такива. Основна причина за популярността и нарастващия им брой са някои особености на мексиканската икономика и общество. Най-основното е, че огромна част от хората нямат достъп до банковите услуги, поради бедността и невъзможността да докажат доходи.

В последно време редица вериги заложни къщи от САЩ започват да проявяват интерес към навлизане на пазара в Мексико, като предимствата правещи подобна инвестиция примамлива са следните:

          Значително количество потенциални клиенти

          Все още слабо развит и ниско конкурентен сектор

          По-високите лихви на които се работи в Мексико, около 15 -20 % , което е значително повече от установените в някои щати горни граници от 3-6 %

          Не на последно място е стабилната законова основа регламентираща дейността на подобен род институции.

Всичко това прави секторът заложни къщи в Мексико примамлива бизнес възможност за големите заложни къщи в САЩ, като подобна инвестиция би им дала значителни възможности за реализиране на растеж, в сравнение с преситения щатски пазар.

This entry was posted in Заложните къщи по света and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply