ЗАЛОЖНИ КЪЩИ МОНТАНА

Офиси на Заложни къщи Доверие в гр. Монтана:

Заложна къща Доверие – Офис Монтана 1
ул. “Александър Стамболийски” 42
тел: 0879 90 30 53
e-mail: zkdoverie.montana1@gmail.com

Заложна къща Доверие – Офис Монтана 2
бул. “Генерал Арнолди” 29
тел: 0879 50 93 88
e-mail: zkdoverie.montana2@gmail.com