Кои са клиентите на заложните къщи?

Заложни къщи ДовериеВъпреки, че статистиката отлича ръст на доходите на българските граждани, безработицата която е резултат от повсеместната финансова криза, накара много хора да се обърнат за финансова помощ към заложните къщи.  Противно на широко разпространеното мнение заложните къщи не са ориентирани към малоимотната част от населението, а към условната българска средна класа. Работата е в това, че кредит срещу залог вземат тези, които планират да си го върнат обратно в най-скоро време. Тези, които имат нужда от пари, но нямат възможност да откупят вещите си предпочитат направо да ги продадат, като процентът на неизкупените вещи варира между 10 и 20 % от общия брой на залозите. Също така от статистиката се вижда, че младите хора са основните клиенти на българските заложни къщи,  като една от причините е, че те нямат този дълбоко вкоренен негативизъм към този сектор, който е присъщ на лицата от по-старото поколение.

И у нас и по света, основната маса клиенти се ръководят главно от това дали дадена заложна къща е в близост до тях, но в България да се обърнете към кварталната заложна къща, е всичко друго, но не и разумен избор. Просто няма никакви гаранции, че тя утре пак ще е там, че вещите ви няма да бъдат продадени с голяма печалба в нарушение на договореностите между страните или пък поради това, че наблизо няма конкуренция ще получите най-добрите условия. Много по-сигурен и логичен избор е да се обърнете към големите вериги заложни къщи с изградена репутация, които държат на клиентите си и дългосрочното сътрудничество, макар де се намират малко по-далеч от жилището ви. Това може да спести много разочарования и проблеми.

Няма успешна рецепта за това къде да бъде една заложна къща, за да бъде успешна – в някои места работят добре заложни къщи отворени в жилищни райони, а в други печеливши са тези отворени в центъра, или на места с голямо струпване на хора. За това и клиентите на заложните къщи са от различни слоеве на обществото.

Характеристиката на средностатистическия клиент на българските заложни къщи е човек живеещ до 2-3 километра от заложната къща, притежаващ лично имущество, но имащ и банкови кредити, които силно го затрудняват в момент на нужда да получи достъп до друго банково кредитиране. Средностатистическият клиент е човек със сравнително регулярни доходи, който използва заложната къща за попълване на временни и непланирани дупки в месечния бюджет, като лечение, битови сметки, ремонт на автомобил и др., което рязко се отличава от наложения образ, че масовия клиент е човек от малцинствата, живеещ от помощи и кражби.

This entry was posted in Заложни къщи and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply