Защо да предпочетем услугите на заложна къща?

Заложна къща ПещераВ реалния живот могат да се случат най-различни непредвидени и често неприятни ситуации. И като правило подобни ситуации са свързани с необходимост от пари, които обаче точно в този момент липсват. В такива случаи има няколко алтернативи – може да се вземе заем от приятели или роднини или да се изтегли кредит от банката. Но и двата варианта имат сериозни недостатъци – при първия рискуваме да компрометираме лични, изграждани с години отношения, а във втория губим значително време по повод оформянето на кредита.

В подобни ситуации най-оптималният вариант е да се обърнем към паричен заем към заложна къща. Голяма част от хората, които не са имали работа със заложни къщи напълно погрешно смятат, че финансовите отношения с този род институции са крайно неизгодни. В действителност кредитът срещу залог има неоспорими предимства, но при спазването на някои условия. В следващите редове ще разгледаме основните моменти за това кога и как да оставим като обезпечение вещи в заложни къщи.

Вземаш малко, връщаш бързо!

Сътрудничеството със заложна къща има смисъл, ако клиентът се нуждае от сравнително неголяма сума пари за кратък срок. Плащането на сметки за ток и парно или пък внасянето на закъсняла вноска по банков кредит  са типичните ситуации, при които има приложение бързия кредит от заложна къща. Ако клиентът разполага със сигурни, но закъсняващи доходи, като например заплата, която все по-често се случва да закъснее то логичният избор е да не се търсят дългосрочните банкови кредити, а да се потърси паричен заем срещи залог на движими вещи.

Следва да се има предвид, че никоя банка няма да се съгласи да отпусне заем за няколко дни, докато в типичната заложна къща това е ежедневна ситуация. Нужно е в случая да се отчете,  че за тази услуга се заплаща определен процент лихви представляващи печалбата на заложната къща по сключения договор. Въпреки, че лихвите, при които работят заложните къщи, са от порядъка на 6-15% на месец, ако срокът на договора е няколко дни или седмица оскъпяването на заема ще бъде незначително.

Срещу какви движими вещи може да се получи паричен  заем от заложна къща?

Ако даден клиент потърси услугите на заложни къщи той трябва да има предвид, че не всяка заложна къща приема всякакви вещи. Подобна заложна политика е по силите само на големите вериги, докато по-малките участници на пазара ограничени от складови помещения или от ниска подготвеност на персонала приемат ограничен асортимент от вещи. За това е и препоръчително преди да се обърнете към дадена заложна къща предварително да се свържете с нея и да попитате приемат ли движимите вещи,  които сте решили да заложите като обезпечение. Много заложни къщи за тясно профилирани и приемат само бижута от благородни метали, техника и мобилни телефони след определена година на производство.

Клиентите трябва да имат предвид, че имуществото, което залагат няма да бъде оценено прекалено високо. Някои заложни къщи поради липса на специалисти оценяват бижутата със скъпоценни камъни само на стойността на златото в тях. За това и когато се залагат подобни скъпи и рядко срещани в страната ни ценности следва да се потърсят услугите на големите вериги заложни къщи разполагащи с подготвени оценители. Много от българските заложни къщи също така не приемат като залог автомобили поради необходимостта от охраняеми паркинги, които оскъпяват услугата и по тази причина биват избягвани.

Предвид гореизложено ясно се вижда, че в някои случаи паричният заем от заложна къща се явява оптимален вариант за разрешване на спешен финансов проблем. Ако клиентът е убеден, че скоро ще получи пари, с които да покрие заемът си може да потърси услугите на коректна заложна къща и без притеснения да остави каквато и да е ценна вещ, срещу която ще му отпусне нужната парична сума.

This entry was posted in Заложни къщи and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply