Daily Archives: February 2, 2012

Заложните къщи в България – бизнес като в Каменната епоха

Понеже интересите ми в областта на заложните къщи не са от вчера ми направи впечатление, че в България този сектор, въпреки, че е един от най-старите в страните от бившия Източен блог сериозно изостава от световните тенденции. Парадоксът е дори … Continue reading

Posted in Заложни къщи | Tagged , | Leave a comment