Category Archives: Заложни къщи

Лесно ли се отваря заложна къща в България?

Че в последно време в страната ни се откриват множество нови заложни къщи е очевидно и за най-незаинтересования по темата български гражданин. Това до някъде може да се обясни с относително лесното и не-особено тежко в бюрократично отношение отваряне на … Continue reading

Posted in Заложни къщи | Tagged , | Leave a comment

Българските заложни къщи през 2012 – нова ера или апокалипсис?

През настоящата година ще продължим да бъдем свидетели на свито банково кредитиране, което,  следвайки пътя на логиката би трябвало да увеличи интереса към бързите кредити предлагани от заложни къщи. И за някои заложни къщи това ще бъде така. Отминава и … Continue reading

Posted in Заложни къщи | Tagged , , , | Leave a comment

Заложните къщи в България – бизнес като в Каменната епоха

Понеже интересите ми в областта на заложните къщи не са от вчера ми направи впечатление, че в България този сектор, въпреки, че е един от най-старите в страните от бившия Източен блог сериозно изостава от световните тенденции. Парадоксът е дори … Continue reading

Posted in Заложни къщи | Tagged , | Leave a comment

Бързите кредити – имат ли алтернатива?

През последната година и половина на пазара на кредитиране в България се наблюдава огромен ръст на т.нар. „бързи кредити” отпускани от небанкови кредитни институции. Много хора бяха повлияни от огромния като обем реклама и от възможността да получат лесни пари … Continue reading

Posted in Заложни къщи | Tagged , , , | Leave a comment

Заложните къщи – как се развиват в кризата?

Повсеместната световна икономическа криза както всички помним започна именно от финансовия сектор, но един от сегментите му успя да се запази стабилен, макар и повлиян от икономическата несигурност. Това е секторът заложни къщи. Въпреки, че има данни за съществуването на … Continue reading

Posted in Заложни къщи | Tagged , | Leave a comment