Успешна заложна къща – какво стои зад това понятие?

На много места в интернет можете да срещнете твърдението, че един от най успешните бизнеси в момента са заложните къщи. Но и доста често се пропуска да се отбележи, че като при всеки друг бизнес и този изисква добро управление, за да бъде печеливш. Специфично за този бизнес е, че остава относително стабилен, когато всичко останало тръгва надолу. Засилен интерес към услугите предоставяни от заложни къщи се забелязва в моменти, когато банките спрат да отпускат масово кредити и притиснатите от обстоятелствата клиенти започнат да виждат в ценните си вещи възможност да подпомогнат бюджета си. Ако сте се насочили към този вид бизнес имайте предвид, че има няколко основни момента, върху които да насочите вниманието си.

1.                  Високо подготвен персонал в достатъчно количество. За да бъдат обслужвани клиентите качествено, те трябва да бъдат посрещнати от съответния брой служители. С разрастването на бизнеса винаги се налага наемането на повече персонал. Проблемите с персонала в този бизнес са основно тези, че същите трябва да бъдат внимателно проучени, и да бъде проверена тяхната надеждност предвид това, че се работи с ценности. Важно качество за служителят в заложна къща е да бъде комуникативен и да умее да работи в екип. Един от най-неприятните моменти е, че е почти невъзможно да бъдат наети качествени и обучени комисионери и тези кадри ще трябва да бъдат обучавани.

2.                  Адекватна оценка на залаганите вещи. Рентабилността на една заложна къща зависи в огромна степен от способността на служителите да оценяват предоставяните им вещи правилно. В случай, че дадена вещ не е масова и служителят се затруднява с оценката той трябва да се допита до интернет или по-опитен колега за стойността и. Задължително условие преди служителят да приключи даден залог за крупна сума пари е същият да бъде съгласуван с управителят. Правилната оценка е от изключително значение в случай, че вещта не бъде откупена и заложната къща пристъпи към продажбата и за да получи печалба.

3.                  Изрядно водене на документацията на заложната къща. Заложните билети, с които е осъществен залога следва да се съхраняват с особено внимание. Те трябва да бъдат надлежно попълнени и лесно достъпни при нужда от справки. Добра идея е да се използва софтуер за заложни къщи, с който чувствително да се облекчи работата и да се автоматизират процесите.

4.                  Сигурност. Тя е от първостепенно значение за заложната къща. Следва да се осигури максимална степен на сигурност с всички възможни технически средства – СОТ, видеонаблюдение и пожароизвестителна техника. Поддържането на добре изградена система от видео камери със запис може да бъде от голяма полза при разрешаването на спорове с клиентите и в случай на конфликти или престъпления.

This entry was posted in Заложни къщи and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply