Daily Archives: March 27, 2013

Ново дарение от Заложни къщи Доверие

Днес /27.03.2013 г./ Национална верига заложни къщи „Доверие” за пореден път прояви своята корпоративна социална отговорност към обществото посредством дарение към ЦДГ „Зорница” в гр. Пазарджик. Благодарение на ръководството и организирането на местно ниво от страна на регионалните представители на … Continue reading

Posted in Заложни къщи Доверие | Tagged , , , | Leave a comment